qfor

InterAktief kiest voor een duidelijke aanpak. Waneer je met ons in zee gaat, kies je voor:

AFSTEMMEN
We beginnen altijd met luisteren. Luisteren naar je vraag, luisteren naar wat er nodig is. We stellen ons op als partner om samen met jou een optimale strategie uit te tekenen om het beoogde doel te bereiken. De inhoud, de aanpak en de methodiek worden afgestemd op de vraag en zijn dus altijd “op maat”.
Tijdens een leertraject koppelen we regelmatig terug. Dat zorgt ervoor dat we kunnen bijsturen indien nodig en zo altijd afgestemd blijven.

BREEDSPECTRUM
Wij werken vanuit het Self//Empowerment-model. Dat model heeft oog voor de fysieke, emotionele, mentale, relationele en spirituele aspecten van de mens. We focussen ons dus op het volledige spectrum.

Want “als het hoofd en de buik elkaar ontmoeten, spreekt het hart”.

Het Self//Empowerment-model put haar inspiratie uit diverse invalshoeken: Authentieke en Geweldloze Communicatie (Marshal Rosenberg), NLP,  MBTI, HearthMath, Veerkrachttraining, The Work (Byron Katie), PER-K en PSYCH-K (Rovert Williams), EE (Emotioneel Evenwicht Dr Roy Martina), Silva-Mind-Control, Mindfulness, Kwantumwetenschappen, Oersterke Leefstijl (Drs Richard De Leth) BET-therapie, Zijnsgeörienteerde relatievorming, Ho'oponopono, de 5 Oerprincipes, Permacultuur,…


Iedereen leert anders. Ieder mens, ieder team, iedere organisatie heeft zijn eigen stijl en voorkeur. De inhoud, aanpak en methodiek van het leertraject worden hierop afgestemd.

ERVARINGSGERICHT
Wij vertrekken altijd vanuit je concrete leervragen en je concrete leef/werkcontext. Tijdens het verkennend gesprek, de coaching, consulting of training gaan we dus steeds op zoek naar een bevredigende match tussen de leerinhoud en de concrete praktijk.

ZELFREFLECTIE
Je wordt gestimuleerd om over jezelf te reflecteren en je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces. Zodat je zelf concrete stappen zet op weg naar verandering.

VERBINDING
Wij kiezen ervoor om met iedereen met wie we werken een contact “in verbinding” te hebben. Daarmee bedoelen we: hartelijk, met wezenlijke interesse, authentiek, enthousiast en energie-gevend.

VOOR-LEVEN
We tonen niet enkel “mooie theorietjes” en “schone plaatjes”. Wij “leven” wat we verkondigen. Niet enkel in onze job, ook in onze relatie en persoonlijk leven.

VAN KENNIS NAAR PRAKTIJK
De bedoeling van het Self//Empowerment-traject is het verwerven van inzichten, kennis en vaardigheden. Weten en kunnen is echter niet voldoende. Het uiteindelijke doel is dat je deze kennis gebruikt in je dagelijkse leef- of werkomgeving. Samen bekijken we hoe je een optimale transfer kan maken van consult, coaching, training naar de praktijk. Bijvoorbeeld via implementation-steps, coaching-on-the-job, intervisie, terugkoppelingsgesprekken, …

EASE - JOY - GRACE
In ons begeleidingsproces kiezen we ervoor om het eenvoudig te houden, om van leren een plezierige uitdaging te maken, om met gratie en stijl te handelen.